Zpět do obchodu

Registrace

Relaxačně artefiletické tvoření - sobota 4.12.2021 9-13h

Pokládáte si ve vašem životě otázky typu: Těším se z toho, co dělám? Mám prostor dělat to, co je pro mě důležité? A spoustu dalších otázek týkajících se toho, jak to máte teď v životě. A jakým směrem se ubíráte? Někdy stačí zastavit se a porozumět, kdo jsem, odkud pocházím. Prostě zůstat a tvořit.  Proto vás zveme do naší arte dílny I. Tato dílna se bude zabývat vaší osobou, vaší životní cestou. K tomu využijeme techniky aktivních imaginací a artefiletického tvoření.  

Při včasném objednání a zaplacení (do 1.10.2021) máte kurzovné za zvýhodněnou cenu 1750,-

 
1 750 Kč

Relaxačně artefiletické tvoření - sobota 4.12.2021 9-13h

Detailní popis produktu

Obecným cílem tvoření je relaxace, ztišení vířících myšlenek, kterého můžeme dosáhnout malováním a přenesením pozornosti k tvorbě (malování)- kreativita a exprese. 

Prostřednictvím vlastního obrazu pak vzniká prostor, kde se setkává náš vnější a náš vnitřní svět. Prostor, kde se setkává vědomé s nevědomým. Místo, kde se vyjadřujeme a které prožíváme. Tady se můžeme něco o sobě dozvědět, zahloubat se nad důležitými tématy, momenty v našem životě- reflexe nebo pouze porovnat naše prožívání/vnímání s prožíváním/vnímáním jiných lidí. A vést s nimi na dané téma rozhovor. To vše se děje v prostředí skupiny, kde si členové stanoví pravidla pro bezpečné fungování a sdílení. 

 

„Správně vidíme jen svým srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Malý princ, Antoine de Saint Exupéry 

 

Proč se zúčastnit I. RELAXAČNĚ- ARTEFILETICKÉHO TVOŘENÍI 

 • Budete mít čas sami na sebe a prostor k sebevyjádření se
 • Nahlédnete na vaše aktuální témata a myšlenky
 • Setkáte se s podobně naladěnými lidmi
 • Můžete pohlédnout na svůj život z jiného úhlu

 

Popis I. Relaxačně- artefiletického tvoření: 

Jedná se o cyklus 4- 6 tvořivých setkání zaměřených na určitá témata ve skupině 6- 8 lidí. Lze je absolvovat i jednotlivě a probíhají při minimálním počtu 5 lidí. Doba trvání jednoho workshopu je 4 hodiny. 

Kurz pořádáme 4.12. 2021 9-13h, kousek od Prahy ve Studiu "Pohni s Lety" na adrese: Pražská 559 (​1.patro OC Lety), 25229 Lety u Dobřichovic.

Kurz je součástí systému Komplexního vzdělávání z oblasti fyzioterapie a vede ho lektorka: Mgr.Petra Garbová, Ph.D.

Obecně workshopy mívají většinou danou formu:  skládají se většinou z více fází, které plynule do sebe přecházejí. Úvodní část, kterou nazýváme také „zahřívací“ částí, zahrnuje vzájemné seznámení se, přiblížení tématu, ohmatání si výtvarných prostředků. Dále je následovaná hlavní částí a tou je tvoření na dané téma. Setkání zakončuje závěrečná část, která se věnuje shrnutí dojmů a tomu, co si odnášíme domů, ať už ve formě konkrétního artefaktu či pocitů/poznatků. 

Program I. relaxačně-artefiletického tvoření:

9:00- 9:30  seznámení, stanovení pravidel skupiny

9.30- 10:15 MŮJ SOUČASNÝ STAV A POCIT- artefiletická technika “ čmárání”

10:15- 10:30  krátká přestávka

10:30- 12:30  JÁ A MŮJ SYMBOL- technika aktivní imaginace 

12:30- 13:00 závěrečná reflexe

 

V ceně kurzu: výtvarný materiál a drobné občerstvení

S sebou: vlastní karimatka a eventuálně deka, pohodlné oblečení, ve kterém budete zároveň I malovat Co je artefiletika: 

Je metoda, která využívá výtvarnou tvorbu, tvoření k sebereflexi a podpoření zdravých zdrojů uvnitř jedince. Rozvíjí osobnost a jejím posláním je prevence. Svým přístupem je salutogenetická. 

Co je arteterapie: 

Je terapeutická metoda, která využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky, mezilidských vztahů. Má léčivý a napravující charakter

Jelikož se však jedná o dva příbuzné obory, tak je zřejmý přesah jedné metody do druhé.

o autorce (Mgr.Petra Garbová, Ph.D.): 

Jako dítě jsem nebyla rozhodně to dítě, které s pastelkou všude chodí a kreslí po čemkoli se/ho namane. Byla jsem spíše dítě sečtělé a toulající venku I uvnitř sebe samotné. Později jsem se věnovala sportu, studiu a cestování. A má cesta k arteterapii vedle až skrze vysokou školu, kde jeden z předmětů při studiu Psychosomatiky na FTVS UK (obor Fyzioterapie) byla arteterapie. Oslovila mě a už jsem byla “zaháčkovaná” a dále jsem se začala vzdělávat a dozvídat se něco o sobě, protože kurzy jsou primárně sebezkušenostní.  

 

Pravidla pro storno (Objednáním kurzu souhlasíte s pravidly stornopoplatků.):

 • při zrušení účasti více než 10dní před začátkem kurzu je storno poplatek 0% - tj. celá částka bude vrácena převodem na dohodnutý bankovní účet účastníkovi. 
 • při zrušení účasti 3-10dní před začátkem kurzu je storno poplatek 50% - tj. polovina částky bude vrácena převodem na dohodnutý bankovní účet účastníkovi.
 • při zrušení účasti 2 a méně dní před začátkem kurzu je storno poplatek 100% - tj. účastníkovi se částka nevrací.

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo na zrušení kurzu při nedostatku účastníků (5 a méně) a při nenadálých situacích (například v poslední době aktuální: při nepříznivé epidemiologické situaci) v tomto případě budou všichni účastníci o zrušení kurzu dopředu informováni emailem nebo telefonicky (případné změny kontaktů, prosím neváhejte poslat emailem) a celá částka vrácena na účet účastníka.

Po objednání a zaplacení kurzu vám emailem zašleme pozvánku na kurz, fakturu a všechny potřebné informace. A od této chvíle máte rezervované místo na kurzu.

Těšíme se na vás!

Obecným cílem tvoření je relaxace, ztišení vířících myšlenek, kterého můžeme dosáhnout malováním a přenesením pozornosti k tvorbě (malování)- kreativita a exprese. 

Prostřednictvím vlastního obrazu pak vzniká prostor, kde se setkává náš vnější a náš vnitřní svět. Prostor, kde se setkává vědomé s nevědomým. Místo, kde se vyjadřujeme a které prožíváme. Tady se můžeme něco o sobě dozvědět, zahloubat se nad důležitými tématy, momenty v našem životě- reflexe nebo pouze porovnat naše prožívání/vnímání s prožíváním/vnímáním jiných lidí. A vést s nimi na dané téma rozhovor. To vše se děje v prostředí skupiny, kde si členové stanoví pravidla pro bezpečné fungování a sdílení. 

 

„Správně vidíme jen svým srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Malý princ, Antoine de Saint Exupéry 

 

Proč se zúčastnit I. RELAXAČNĚ- ARTEFILETICKÉHO TVOŘENÍI 

 • Budete mít čas sami na sebe a prostor k sebevyjádření se
 • Nahlédnete na vaše aktuální témata a myšlenky
 • Setkáte se s podobně naladěnými lidmi
 • Můžete pohlédnout na svůj život z jiného úhlu

 

Popis I. Relaxačně- artefiletického tvoření: 

Jedná se o cyklus 4- 6 tvořivých setkání zaměřených na určitá témata ve skupině 6- 8 lidí. Lze je absolvovat i jednotlivě a probíhají při minimálním počtu 5 lidí. Doba trvání jednoho workshopu je 4 hodiny. 

Kurz pořádáme 4.12. 2021 9-13h, kousek od Prahy ve Studiu "Pohni s Lety" na adrese: Pražská 559 (​1.patro OC Lety), 25229 Lety u Dobřichovic.

Kurz je součástí systému Komplexního vzdělávání z oblasti fyzioterapie a vede ho lektorka: Mgr.Petra Garbová, Ph.D.

Obecně workshopy mívají většinou danou formu:  skládají se většinou z více fází, které plynule do sebe přecházejí. Úvodní část, kterou nazýváme také „zahřívací“ částí, zahrnuje vzájemné seznámení se, přiblížení tématu, ohmatání si výtvarných prostředků. Dále je následovaná hlavní částí a tou je tvoření na dané téma. Setkání zakončuje závěrečná část, která se věnuje shrnutí dojmů a tomu, co si odnášíme domů, ať už ve formě konkrétního artefaktu či pocitů/poznatků. 

Program I. relaxačně-artefiletického tvoření:

9:00- 9:30  seznámení, stanovení pravidel skupiny

9.30- 10:15 MŮJ SOUČASNÝ STAV A POCIT- artefiletická technika “ čmárání”

10:15- 10:30  krátká přestávka

10:30- 12:30  JÁ A MŮJ SYMBOL- technika aktivní imaginace 

12:30- 13:00 závěrečná reflexe

 

V ceně kurzu: výtvarný materiál a drobné občerstvení

S sebou: vlastní karimatka a eventuálně deka, pohodlné oblečení, ve kterém budete zároveň I malovat Co je artefiletika: 

Je metoda, která využívá výtvarnou tvorbu, tvoření k sebereflexi a podpoření zdravých zdrojů uvnitř jedince. Rozvíjí osobnost a jejím posláním je prevence. Svým přístupem je salutogenetická. 

Co je arteterapie: 

Je terapeutická metoda, která využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky, mezilidských vztahů. Má léčivý a napravující charakter

Jelikož se však jedná o dva příbuzné obory, tak je zřejmý přesah jedné metody do druhé.

o autorce (Mgr.Petra Garbová, Ph.D.): 

Jako dítě jsem nebyla rozhodně to dítě, které s pastelkou všude chodí a kreslí po čemkoli se/ho namane. Byla jsem spíše dítě sečtělé a toulající venku I uvnitř sebe samotné. Později jsem se věnovala sportu, studiu a cestování. A má cesta k arteterapii vedle až skrze vysokou školu, kde jeden z předmětů při studiu Psychosomatiky na FTVS UK (obor Fyzioterapie) byla arteterapie. Oslovila mě a už jsem byla “zaháčkovaná” a dále jsem se začala vzdělávat a dozvídat se něco o sobě, protože kurzy jsou primárně sebezkušenostní.  

 

Pravidla pro storno (Objednáním kurzu souhlasíte s pravidly stornopoplatků.):

 • při zrušení účasti více než 10dní před začátkem kurzu je storno poplatek 0% - tj. celá částka bude vrácena převodem na dohodnutý bankovní účet účastníkovi. 
 • při zrušení účasti 3-10dní před začátkem kurzu je storno poplatek 50% - tj. polovina částky bude vrácena převodem na dohodnutý bankovní účet účastníkovi.
 • při zrušení účasti 2 a méně dní před začátkem kurzu je storno poplatek 100% - tj. účastníkovi se částka nevrací.

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo na zrušení kurzu při nedostatku účastníků (5 a méně) a při nenadálých situacích (například v poslední době aktuální: při nepříznivé epidemiologické situaci) v tomto případě budou všichni účastníci o zrušení kurzu dopředu informováni emailem nebo telefonicky (případné změny kontaktů, prosím neváhejte poslat emailem) a celá částka vrácena na účet účastníka.

Po objednání a zaplacení kurzu vám emailem zašleme pozvánku na kurz, fakturu a všechny potřebné informace. A od této chvíle máte rezervované místo na kurzu.

Těšíme se na vás!

Kategorie: Kurzy a workshopy
Dostupnost: máme volné místo
1 750 Kč
Ušetříte 13 %

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu